🇹🇷 Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Telif Hakları

© Pollective Araştırma Reklam Danışmanlık ve Teknoloji Anonim Şirketi Telif Hakkı Uyarısı:

Web sitemizin içeriğinde bulunan; metinler, resimler, fotoğraflar, sesler, logolar, ikonlar ve yazılım da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm tescilli olan veya olmayan veya tescile tabi olmayan telif hakları, komşu hakları, marka, ticari isim, alan adı, veri tabanı hakları, patent, know-how, modeller, logo ve tasarımlar, internet erişim hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm fikri ve sınai haklar korunmaktadır.

Web sitemiz içinde, bulunan veya web sitemizde ve atıfta bulunulan veya linki verilen hiçbir doküman, resim, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve sair hiçbir unsur, arama motorlarının dizinleri için kullandıkları geçici bellek kayıtlarından alınmış olsalar dahi, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz, değiştirilemez, işlenemez, tahrif edilemez ve kullanılamaz. Web sitemizin kullanımı, kullanıcılara herhangi bir içerik üzerinde, herhangi bir hak vermez. Sadece başka Web siteleri, KAYNAK gösterme şartı ile Web sitesinde yer alan ve korunan tüm hakları yayınlayabilir. 

Pollective’e yüklediğiniz, yayınladığınız her türlü metin, fotoğraf, video, gönderi, iletişim, müzik, ses kaydı, sanat eseri, derecelendirme, inceleme, diğer materyaller ve bilgiler (“araştırma”) ile ilgili davranışlarınızı, haklarınızı ve Pollective’in haklarını düzenlemektedir. Bir Gönderim yaptığınızda şunları kabul etmiş sayılırsınız:

 • Araştırmanızın orijinal ve doğru olduğunu, sizin tarafınızdan üretildiğini ve taklit olmadığını, herhangi bir telif hakkı içermediğini ya da telif haklarının ödendiğini.
 • Yasal yaş sınırının üzerinde olduğunuzu veya sınırın altındaysanız yasal vasinizin bu gönderiyi yapmanıza izin verdiğini;
 • Araştırmanızın yanlış, yanıltıcı, saldırgan, saygısız, ahlaka aykırı, müstehcen, aşağılayıcı, karalayıcı, iftira niteliğinde veya başka bir şekilde uygunsuz olmadığını;
 • Araştırmanızın üçüncü tarafların telif haklarını, patentlerini, ticari markalarını, ticari sırlarını, reklam haklarını, manevi haklarını ve/veya geçerli olan diğer kişisel hakları ya da mülkiyet haklarını ihlal eden bir içerik barındırmadığını
 • Araştırmanızın herhangi bir kanunu, kararnameyi, tüzüğü veya yönetmeliği ihlal eden bir içerik ya da herhangi bir kanun, kararname, tüzük veya yönetmelik kapsamında yayın yoluyla iftira suçu teşkil eden, bunu savunan, destekleyen veya bu şekilde yönlendirme yapan bir içerik barındırmadığını;
 • Araştırmanızın belli bir kişiye veya gruba yönelik bir nefret söylemi içeren ya da genel bir değerlendirmeyle bu şekilde olduğu kabul edilebilecek ya da herhangi bir kişiyi, ortaklığı, şirketi ya da siyasi partiyi tehdit edici ya da küçük düşürücü olan bir materyal veya içerik barındırmadığını;
 • Araştırmanızın kişisel bilgilerinin Pollective ile paylaşılması konusunda söz konusu kişilerden önceden yazılı izin alınmaksızın, kimliği veya özel bilgileri (hassas bilgiler dahil) belirtilen veya belirlenebilecek kişiler hakkında görüşler, üçüncü taraf web siteleri, adresler, e-posta adresleri, iletişim bilgileri, telefon numaraları ve diğer bilgiler içermediğini;
 • Araştırmanızın Pollective tarafından kullanılmasının bu Koşulların ihlali anlamına gelmeyeceğini ve herhangi bir kişi ya da kuruluşa zarar vermeyeceğini.
 • Araştırmalar aracılığıyla Sitelerde ifade edilen veya sunulan her tür fikir, tavsiye, açıklama, hizmet, teklif ve diğer bilgi Pollective’e değil sadece bu içeriği koyan veya dağıtan kişilere aittir. Bu tür Araştırmaların verdiği bilgilerin veya araştırmanın kendisinin doğruluğu, tamlığı veya işe yararlığı hakkında hiçbir onay veya garanti vermeyiz.
 • Pollective, Siteye erişen kullanıcıların gönderdiği veya oluşturduğu tüm araştırmaları incelememektedir, incelemesi mümkün değildir ve bu araştırmaların içeriğiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Pollective’in kullanıcılar tarafından oluşturulan ve Sitede yayımlanan içeriği görüntüleme ve dağıtma olanağını size sunarak sadece aracı görevini üstlendiğini ve Sitedeki Gönderimlere ve faaliyetlere dair hiçbir yükümlülük veya sorumluluk altına girmediğini kabul ediyorsunuz. Pollective hiçbir Gönderimi yayımlamak veya kullanmak zorunda değildir. Pollective (a) küfürlü, alçaltıcı ya da müstehcen, (b) hileli, aldatıcı ya da yanıltıcı, (c) başkalarının telif, ticari marka veya fikri mülkiyet hakkını ihlal edici ya da (d) herhangi bir kanun ya da düzenlemeyi ihlal ettiğini ya da (e) saldırgan veya Pollective tarafından kabul edilemez olduğunu tespit ettiği Gönderimleri ve/veya Kullanıcıları engelleme ya da silme hakkını saklı tutar.

Bir Gönderim yaptığınızda, Pollective’e aşağıdakileri vermiş sayılırsınız:

 • Gönderimleri, kısmen veya tamamen, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek çevrimiçi veya çevrimdışı her tür ortam, format ve teknoloji aracılığıyla ve tanıtım, kamuyla paylaşma, halkın yorum yapması (POLLECTIVE web sitelerinde veya üçüncü tarafların web sitelerinde), reklam, pazarlama, ticaret, tanıtım, ticari kullanım ve bunların yan kullanımları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her şekilde ve önceden onayınızı almak veya bir bildirimde bulunmak (kanunen zorunlu kılınmış durumlar dışında) zorunda olmaksızın kullanma, izleme, inceleme, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayımlama, tercüme etme, türev çalışmalar üretme, dağıtma, gönderme, görüntüleme ve benzer biçimde kullanma konusunda, tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, tüm hakları ödenmiş, telifsiz, tamamen alt lisans verilebilir ve devredilebilir bir hak ve lisans.
 • Gönderimlerde yer alan adınızı, takma adınızı, kullanıcı adınızı, biyografik bilgilerinizi, ses kayıtlarınızı, çizimlerinizi, fotoğraflarınızı, video görüntülerinizi, portrelerinizi, tasvirlerinizi veya halk tarafından tanınmanıza neden olabilecek diğer kişisel bilgilerinizi (birlikte, “Kişisel İçeriğiniz”), aynen veya bazı değişiklikler yapılarak mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek çevrimiçi veya çevrimdışı her tür ortam, format ve teknoloji aracılığıyla ve tanıtım, kamuyla paylaşma, halkın yorum yapması (POLLECTIVE web sitelerinde veya üçüncü tarafların web sitelerinde), reklam, pazarlama, ticaret, tanıtım, ticari kullanım ve bunların yan kullanımları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her şekilde ve önceden onayınızı almak veya bir bildirimde bulunmak (kanunen zorunlu kılınmış durumlar dışında) zorunda olmaksızın kullanma, izleme, inceleme, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayımlama, tercüme etme, türev çalışmalar üretme, dağıtma, gönderme, görüntüleme ve benzer biçimde kullanma konusunda, tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, tüm hakları ödenmiş, telifsiz, tamamen alt lisans verilebilir ve devredilebilir bir hak ve lisans.

Ayrıca, yukarıda bahsedilen kullanım şekilleri nedeniyle Gönderiminizin içerebileceği her tür manevi haktan feragat ettiğinizi de kabul etmiş sayılıyorsunuz.

İçerik göndermek suretiyle, kendiniz ve halefleriniz, haklarınızı devrettiğiniz kişiler ve temsilcileriniz adına, POLLECTIVE’i ve tüm yetkililerini, yöneticilerini ve çalışanlarını bu tür bir Gönderimin POLLECTIVE veya bu kişiler tarafından kullanımından veya kullanımı ile bağlantılı olarak doğan her tür telif hakkı ihlali, kişisel gizlilik ihlali, reklam hakkının ihlali ve/veya hakaret dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her tür hak talebi, dava, yasal muamele, talep, sorumluluk ve tazminata karşı beri kılıp gerektiğinde tazmin edeceğinizi kabul ediyorsunuz. Yukarıdakilere etki etmeksizin hiçbir koşulda, Gönderiminizin kullanılmasını, Gönderiminiz için verdiğiniz Kişisel İzni ve POLLECTIVE’in yukarıda belirtilen haklarını sınırlama, yasaklama veya bunların kullanımına müdahale etme hakkına sahip olmayacaksınız ve bu tür haklarınızdan feragat ediyorsunuz.

POLLECTIVE’in, bir Gönderim iletmenize izin verirken, yapmış olduğunuz temsillere, verdiğiniz haklara ve ettiğiniz feragate dayandığını kabul ediyorsunuz. Bu Anlaşma kapsamında verdiğiniz hakları, lisansları ve/veya ettiğiniz feragatleri sonlandıramayacağınızı veya geri alamayacağınızı kabul ediyorsunuz.

POLLECTIVE, Gönderiminizi daha sonra düzenleyebileceğiniz veya silebileceğiniz konusunda hiçbir garanti vermez. Gönderimlerinizin içeriğinden POLLECTIVE’in değil tamamen kendinizin sorumlu olduğunu kabul ediyorsunuz.

Yukarıda yer alan şartlara uygun davranmayan kullanıcılar veya üçüncü kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

REFERANSLAR
POLLECTIVE T.C. SANAYİ BAKANLIĞI VE TÜBİTAK ONAYLI ARGE PROJESİDİR.
Pollective

POLLECTIVE'İN TAMAMLADIĞI GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMLARI