🇹🇷 Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Pollective Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1

Tanımlar

İşbu Üyelik ve Bireysel Kullanıcı Şartları Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) yer alan,

Bireysel Kullanıcı: Üye olmak suretiyle www.pollective.com.tr’de veya  app.pollective.io, pollective.io ’de (“Websitesi”) sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi,

Kurumsal Kullanıcı: Üye olmak suretiyle www.pollective.com.tr’de pollective.io veya  app.pollective.io’de sunulan hizmetlerden yararlanan tüzel kişiyi,

Şirket: www.pollective.com.tr , pollective.io ve app.pollective.io üzerinden, Websitesi’ni elektronik ticaret faaliyetlerinde kullanmak konusunda münhasıran yetkili, 0732127362800001 MERSİS numaralı Evliya Çelebi Mahallesi Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Apt. No:5/2 Beyoğlu İstanbul adresinde mukim Pollective Araştırma Reklam Danışmanlık ve Teknoloji Anonim Şirketi unvanlı elektronik ticaret şirketini, 

Form: Kullanıcıların bilgilerini vermek suretiyle doldurdukları Websitesi’nin üyelik formunu

Kullanıcı Onayı: Kullanıcı’nın, kişisel veya kurumsal verilerinin, kendisi tarafından belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda işlenmesine ve kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesine olanak tanıyan, Websitesi üzerinden içeriğine ulaşılabilen ve Kullanıcı tarafından bizzat verilmiş olan onayı,

ifade eder. 

İşbu Sözleşme kapsamında “Bireysel Kullanıcı” ve “Kurumsal Kullanıcı”, birlikte “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

Madde 2

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Websitesi’ne bireysel üye olmak sureti ile Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
Madde 3

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Şirket,  www.pollective.com.tr , pollective.io ya da app.pollective.io üzerinden, kullanıcılara oluşturdukları anketler aracılığıyla merak ettiklerini öğrenmenin yanında markalar ile görüşlerini paylaşma ve karşılık olarak da para kazanma şansı sunar. Pollective kullanıcıları oluşturdukları ve katıldıkları anketler aracılığı ile merak ettikleri konular hakkında bilgi edinebilir; paylaştıkları bilgiler doğrultusunda markalar ile görüşlerini paylaşma ve para kazanma şansına erişebilir. Pollective içindeki tüm anketler “havuç” adı verilen soru sormaya yarayan birimden kazandırırken sadece önceden belirtilmiş markalar tarafından oluşturulmuş anketler “polly” ismi verilen paraya dönüştürülebilen birimden kazandırır. Pollective her soru için kazanılacak birimi açıkça belirmektedir. Kullanıcı soruları cevapladığı takdirde karşılık olarak verilen birimi kabul etmiş sayılır.

3.2 Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak ve kendisine ait bir hesap paneli kullanıcı profili yaratmak suretiyle Websitesi’ne üye olur.

3.3 Kullanıcı, Websitesi’ne Facebook, Twitch, veya LinkedIn hesabı ile üye oluyorsa, www.pollective.com.tr , pollective.io ya da app.pollective.io Facebook, Twitch veya LinledIn profilinde yer alan ve Facebook, Linkedin, Twitch tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere Websitesi’nin sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkânı tanımış sayılmaktadır. 

3.4 Bireysel Kullanıcı, Websitesi hesap panelini bizzat kullanacağını ve işlem yapacağını, hiçbir üçüncü kişiye erişim ve kullanım hakkı veremeyeceğini kabul, beyan ve kabul eder. Aksi takdirde Şirket, yetkisiz erişimlerden ve kullanımlardan sorumlu olmayacaktır.

3.5 Kurumsal Kullanıcı, Websitesi hesap panelini tüzel kişiliği adına kullanacağını ve işlem yapacağını; çalışanın/temsilcinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiğini, gerekli giriş ve kullanım yetkilerinin usulüne uygun olarak tanınmış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Şirket, yetkisiz erişimlerden ve kullanımlardan sorumlu olmayacaktır.

3.6 Kullanıcı, Websitesi’nde yer alan, ismi, resmi, markası, ticari unvanı ve sair tüm bilgileri ve alametleri kullanmakta tam hak sahibi olduğunu ve bu gibi kullanımların üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 Bireysel Kullanıcı, iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu, 16 (on altı) yaşından büyük ve mümeyyiz olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8 Kurumsal Kullanıcı, adres, ticari unvan ve iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9 Kurumsal Kullanıcı hâlihazırda Websitesi’ne normal üye olabileceği gibi “Beyond” paketi tercih ederek de üye olabilir. Beyond paket tercih edildiğinde anket sorularının hazırlanması, soru sorulacak kitlenin belirlenmesi ve anket sonuçlarının analiz edilmesi süreçleri Şirket ekibi tarafından yönetilir. Şirket, “Beyond” paket hizmetleri karşılığında tüzel kişi Kullanıcı’dan zaman zaman değişebilen, münhasıran Şirket tarafından belirlenen bir hizmet bedeli talep eder.

3.10 Kurumsal Kullanıcı’dan alınacak ödemeler İyzico ödeme sistemi aracılığı ile yapılacaktır.

3.11 Kullanıcı, kendi üyelik bilgilerinin, e-mail adresinin, şifresinin, hesabının ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur.

3.12 Kurumsal Kullanıcı, tüzel kişiliği, iştigal ettiği iş sahası ve sunduğu iş ile ilgili yanıltıcı, aldatıcı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunamaz.

3.13 Kurumsal Kullanıcı tarafından herhangi başka bir Kullanıcı hakkında yapılacak yorum veya puanlamadan ötürü Kurumsal Kullanıcı münhasıran sorumludur. Kurumsal Kullanıcı hakkında başka bir Kullanıcı tarafından yapılan yorum veya puanlamadan ötürü Şirket sorumlu olmayıp, içeriğin kaldırılması noktasında Şirket yer sağlayıcı olduğundan Kurumsal Kullanıcı’nın ihtilafını doğrudan yorumu yapan Kullanıcı ile çözmesi gerekir.

3.14 Şirket, Kullanıcı’nın Websitesi’nden işbu Sözleşme ve mevzuat çerçevesinde yararlanmasını sağlamak ve bunlara aykırı kullanımı engellemek için, Kullanıcı’nın hesabının kapatılması da dâhil her türlü önlemi alma hakkını haizdir.

3.15 Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye ve mevzuata aykırı etmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm iddia ve taleplerden münferiden sorumlu olup, söz konusu iddia ve talepler sebebiyle Şirket’in uğrayabileceği zararları derhal tazmin etmekle mükelleftir.

3.16 Kullanıcı istediği zaman hesabını kapatarak Websitesi’nden faydalanmayı durdurabilir.

3.17 Kullanıcılar Websitesi’nde kazandıkları “polly” birimlerinin toplamda en az 20 TL’ye karşılık gelecek kadar Polly olması halinde TL’ye çevirebilir. Türk Lirasına çevrilen polly ödemeleri Kullanıcılara [.] ödeme sistemi aracılığı ile maksimum 3 iş günü içinde yapılacaktır. Kullanıcı’nın her transfer öncesi online gider pusulasını imzaladığını kabul etmesi gerekmektedir. Adına düzenlenecek olan gider pusulası karşılığında oluşabilecek vergisel yükümlülüklerden kullanıcı tamamen kendisinin sorumlu olduğunu online forma onay vererek kabul etmiş sayılır.

3.18 Bireysel Kullanıcı Websitesi’nde kazandıkları polly birimlerini Şirket’in belirlediği ve önceden duyurduğu sistem üzerinden üzerinden 10 TL’ye karşılık gelecek kadar Polly biriktirdikten sonra Şirketin anlaşmalı olduğu STK’lara bağışlayabilir.

3.19 Şirket, Kullanıcı ile elektronik veya geleneksel yöntemlerle ticari de dâhil olmak üzere kendisi için ve/veya kullanıcıdan onayını dijital olarak önceden aldığı üçüncü taraf şirketler adına iletişimde bulunabilir.

3.20 Şirket, Websitesi’nin sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen Websitesi’nin herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz. 

3.21 Şirket, Websitesi’nin kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayret göstermektedir. Ancak Şirket, Websitesi’nin verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

3.22 Şirket, Websitesi üzerinde, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar verebilir veya üçüncü şahıs ürünlerine veya hizmetlerine atıfta bulunabilir. Bu şekilde link verilen veya atıfta bulunulan hizmetler veya ürünler, Şirket incelemesine tabi olmayıp, Şirket bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Üçüncü taraf hizmetlerinden veya ürünlerinden yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki hiçbir iddia veya talep Şirket’e yöneltilemez.

3.23 Şirket, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı sıfatını haiz olup; Kullanıcı’nın Platform’a erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Platform’a erişilen tarih ve saat gibi birtakım bilgileri toplamakla yükümlüdür.

3.24 İşbu Sözleşme çerçevesinde Websitesi’nde Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir.

Madde 4

Fikri Mülkiyet

Websitesi’nin tasarımı ve Websitesi’nde yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’in telif hakkı koruması altında olup, Şirket’in yazılı onayı ve izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Haksız kullanan Kullanıcı hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Madde 5

Üçüncü Taraf Bağlantıları

5.1 Websitesi’nde, üçüncü taraflara ait veya onlar tarafından işletilen başka sitelere (“Harici Siteler”) yönlendiren bağlantılar yer alabilir. 

5.2 Söz konusu üçüncü taraf, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olsa bile Şirket bu Harici Sitelerin kontrolüne sahip değildir. Bu tür sitelerin hepsi Şirket’ten tamamen bağımsız, kendilerine ait gizlilik politikalarına, veri toplama uygulamalarına ve kullanım koşullarına sahiptir. 

5.3 Şirket, bu tür bağımsız politika veya uygulamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ve/veya kullanım koşullarından sorumlu değildir. Bağlantıları verilen bu siteler sadece sizin rahatınız için olup bunlara erişmekle ilgili her türlü risk size aittir.

5.4 Bağlantılar, bu tür Harici Siteler’de gösterilen ya da bunlar aracılığıyla erişilen herhangi bir ticari marka, ticari isim, hizmet markası, tasarım, logo, sembol ya da başka telifli materyale Şirket’in sponsor olduğu, onayladığı, bunların Şirket ile ilgili veya ilişkili oldukları ya da Şirket’in bunları yasal olarak kullanmaya yetkili olduğu anlamına gelmez.

5.5 Şirket’in ürünleriyle ilgili olarak Şirket tarafından Siteden bağlantı verilmiş olanlar dahil olmak üzere herhangi bir sosyal medya platformunda bilgi paylaşmak isterseniz, bu bilgiyi Siteden ayrılmadan o sosyal paylaşım platformundaki profiliniz üzerinden paylaşabilirsiniz. Bazı sosyal paylaşım platformları, kullanıcıların ara katmanlar veya başka teknolojiler kullanarak o sosyal paylaşım platformuna veri gönderip alabilmesine imkân tanır. Veriler, Şirket tarafından toplanıyormuş gibi görünse de aslında doğrudan o sosyal paylaşım platformu veya üçüncü bir servis sağlayıcı tarafından toplanmaktadır. Herhangi bir bilgi paylaşmak için bir sosyal paylaşım platformunu kullanmanız, ilgili sosyal paylaşım platformunun kullanım koşulları ile sınırlamalarına tabidir ve bunlara uymanız gerekir.

Madde 6

Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, Websitesi’nde Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
Madde 7

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanması Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Doğrudan veya dolaylı olarak İşbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların öncelikle Şirket ve Kullanıcı arasında iyi niyetle çözüme kavuşturulmasına yönelik azami gayret gösterilecektir. İhtilafların iyi niyetli görüşmeler ve uzlaşma ile çözülememesi halinde, ihtilafların hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

Madde 8

Mücbir Sebep

Kullanıcı veya Şirket’in her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, internet kesintisi vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar, yasal düzenlemeler gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde Kullanıcı veya Şirket sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Bu takdirde sözleşmenin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle Kullanıcı veya Şirket’in uğradıkları zararı da birbirlerinden talep etme hakkı olmayacaktır.
Madde 9

Çeşitli ve Son Hükümler

9.1 Kullanıcı’ya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcı’dan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler e-mail üzerinden yapılacaktır. 

9.2 İşbu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.

9.3 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’ya kendisinin seçmiş olduğu iletişim kanalı üzerinden bildirimde bulunmak suretiyle, Şirket tarafından her zaman değiştirilebilir. 

9.4 Şirket muhtelif zamanlarda bu Koşulları değiştirebilir. Bunu yaptığımız takdirde, yukarıdaki “Son Güncelleme” bağlantısı değiştirilecektir. Bu Koşulları düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdur. Koşulların değiştirilmesinden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri de kabul ettiğiniz anlamına gelir.

9.5 Dokuz maddeden oluşan işbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar. 

REFERANSLAR
POLLECTIVE T.C. SANAYİ BAKANLIĞI VE TÜBİTAK ONAYLI ARGE PROJESİDİR.
Pollective

POLLECTIVE'İN TAMAMLADIĞI GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMLARI